troostzw

vrienden

Theatergroep Troost werkt met vrijwilligers: enthousiaste theatermakers en acteurs die verrassend en aantrekkelijk theater willen creëren. Ondersteuning kunnen we altijd gebruiken. Ondanks dat speelt 'geld' altijd een beperkende rol, helaas. U kunt helpen! Word Vriend.

Troost financieel ondersteunen? Je bent al Vriend vanaf € 30,00 per seizoen.

ANBI
Troost is aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dat betekent dat, afhankelijk van de vorm waarin de gift gedaan wordt, deze gift aftrekbaar is van de inkomsten- en vennootschapbelasting. Door de Geefwet, die sinds januari 2012 van kracht is, levert een gift aan een culturele ANBI een extra voordeel op. U mag uw gift met een multiplier van 125% verhogen. U kunt dus 25% meer aftrekken dan dat u heeft geschonken. Het is geldig voor extra aftrek voor giften van minimaal € 60 en maximum € 5.000. Een afschrift van de gift moet aan de Belastingdienst overlegd kunnen worden.

Voorbeeld: Giften aan culturele ANBI: € 200, verhoging 25%= € 50, aftrekbaar: € 250.

Giften als bedrijf
De aftrek voor bedrijfsgiften is ook verruimd. Vanaf 2012 mag in plaats van de geldende 10%, liefst 50% van de fiscale winst afgetrokken worden. Voor vennootschapbelasting geldt een multiplier van 150%, tot een maximum van € 5.000 per jaar.

Gratis drinken met je vrienden!
Wat krijg je er voor terug? Meer dan 70 nieuwe vrienden! Speciale aanbiedingen én je ontvangt onze eeuwige dank!
Word ook Vriend van Troost en geef je op via penningmeester@theatergroeptroost.nl